Om Barnefekting

Njård Fekting tilbyr fekteskole for barn og starter flere nybegynnerkurs for barn i alderen 6 -12 år; vi har grupper 8 - 12 år, 10 -14 år, men yngre barn kan prøve på disse eller på kårdelek ifm med AKS på skoler i nærområdet. 

Alle våre barnekurs holdes av kvalifiserte fektere, enten av hovedtrener selv, eller andre fektere med lang erfaring som også trener med hovedtrener.

Alle kan prøve fekting et par ganger. Gjør det ved å fyll ut skjema på denne nedtrekksmenyen som heter "Prøve fekting / Venteliste". Vi har også etablert en venteliste for dem som ønsker det, eller bli informert om ledige plasser.

Njård Fektings fekteskole har tre nivå for barn.

- Barn 6 - 10 år, kurs på fektesalen

- Barn 8 - 12 år, kurs på fektesalen

Fekting utvikler viktige ferdigheter som: disiplin, konsentrasjon og reaksjonsevne, mental styrke, kroppskontroll, taktikk, styrke, spenst og utholdenhet. Fekting er duell, med elementer fra sjakk og yoga i ett. Dette er egenskaper en får stor nytte av i alle andre idretter og senere i livet. Vår fekteskole er på mange måter en allidrett for barna.

Njård Fekting tilbyr også fra tid til annen kårdelek på skoler i nærområdet. Se nærmere om det på fliken om kårdelek. På kårdelek er det fokus på lek, men grunnleggende fekteteknikker introduseres.

Njård Fektings fekteskole har flere nivåer.

Andre nivå med gul hanske fokuserer vi på gleden med å fekte, bruke kroppen og styre ens bevegelser, som vi likefullt kombinerer med evne til konsentrasjon og læring. Vi introduserer grunnleggende fekteteknikker med angrep og parade, enkle regler om fekting, og evne til å bevege seg riktig i balanse.

Tredje nivå med orange hanske; introduserer mer avanserte fekteteknikker, med kombinerte angrep og evne til å fange motstanderens våpen, raske angrep med flèche. Vi lærer barna evne til konsentrasjon, grunnleggende regler og betydning av disiplin og evne til å kontrollere følelser.

Nybegynnere får låne klubbens utstyr i et år, slik at det ikke er utlegg for foreldre før en vet med større sikkerhet om barna ønsker å fortsette.

Se under her for 

Treningstider for de forskjellige aldre og nivå.

Njård Fekting tilbyr kårdelek i aktivititskoletiden på skoler i nærområdene til Njårdhallen. Etterspør dette på din skole. Påmelding skjer via AKS på skolene. Det roteres fra semester til semester hvilke skoler dette gjelder. For tiden tilbys kårdelek på Slemdal, Steinerskolen, Den Tyske skolen og Den Franske skolen.

Powered by: Bloc