Foreldregruppen


Klubben er helt avhengig av en aktiv foreldregruppe for å understøtte vår visjon om å være en av Nordens mest attraktive fekteklubber. Foreldrene trer inn med oppgaver der det ikke er naturlig at styret eller fektetrenerne tar ansvar. Det innebærer:

  1. Planlegge og organisere dugnader
  2. Bidra til det praktiske rundt deltagelse i konkurranser
  3. Foreslå og organisere sosiale tiltak som styrker samhold og loljalitet og skaper glede og trivsel
  4. Bistå i organisering og gjennomføring av leirer, samlinger og reiser
  5. Bistå med rekrutteringsprosesser
  6. Bistå med innkjøp av fekteutstyr
  7. Generelt være bindeledd mellom medlemmene, foreldre og klubbens ledelse.
  8. Gi råd til styret og forvalte felles utstyr


Medlemmene innviteres til å ta kontakt med Foreldregruppen når som helst!

Den ledes i dag av Øyvind Heiervang: Han treffer du på:

Epost: øyvind.heiervang@gmail.com

Telefon: 924 56 160Fordeling av ansvar blant foreldre med i foreldregruppen.

TRIVSEL
Overordnet ansvar for foreldregruppen og ansvar for å utvikle trivsel
Øyvind Heiervang
DUGNADER
Mål er å organisere minst 4 dugnader per år, to konkurranser og to andre for å sikre inntekter. Det er to typer dugnader; 1 ifm med konkurranser 2. andre dugnader (løypevakt under Holmenkollstafetten

Jon Westgaard, Ronny Reitan, Siri Mette Amble
REISER
Mål er å planlegge, bistå og gjennomføre reiser ifm sportslige konkurranser for klubben, både i Norge og Internasjonalt

Stig Dahlbo, Ellen Vokes, Elisabeth Hurlen
SOSIAL
Mål er å organisere sosiale events som bygger samhold, vennskap og trivsel for alle i klubben med foresatte. I tillegg gis råd til klubben om fasiliteter og tilbud er gode og tilpasset klubbens behov.
Vibeke Thoresen Dahle, Runar Hodne, Frederic Grosse
LEIR / TRENINGSAMLINGER
Mål er å organisere leirer, hvorav minst en sommeReir som bygger sportslig kompetanse og samhold i klubben. Treningssamlinger kan også tilbys i ferier


Nicholas Ind (fra styret)Runar Hodne

REKRUTTERING
Mål er å understøtte klubbens aktivitet med å profilere og rekruttere nye fektere med tilstedeværelse i offentlige sammenheng.

Frederic Grosse
Lars Gøthlin
Jon Westgaard
BISTÅ MED FORVALTNING OG BESTILLING AV UTSTYR
Mål er å bistå medlemmene med å bestille det utstyret de trenger og vurdere hvorvidt klubben har tilpasset utstyr, og gi råd til styret om innkjøp og forvaltning av utstyr

Frederic Grosse


Powered by: Bloc