Perspektiv på Njård fektings utvikling siden 2011

Postet av Njård - Fekting den 23. Feb 2019


Njård fektings styreleder siste 8 år, Erik Storelv har bestemt at han ikke ønsker gjenvalg, og han har i den anledning skrevet dette for å se klubbens utvikling i perspektiv.  

Til stolte medlemmer av Njård fekting,

Jeg ønsker å benytte anledningen til å reflektere over utviklingen som har gjort Njård fekting til Norges ledende fekteklubb. Jeg tror det kan være et greit tidspunkt på å slippe til nye krefter og håper nye foresatte og fektere kan engasjere seg i klubben utvikling. 

Njård fekting har vært gjennom en meget god utvikling siden 2011, da klubben lå nede på grunn av interne konflikter, svak ledelse og uklar strategi. Klubben hadde glimrende fektere. Vår beste fekter Sturla Torkildsen kvalifiserte seg for OL i Beijing i 2008 og var den som tapte minst mot OL vinneren Tagliarol, Fredrik Backer hadde tatt to bronsemedaljer i junior VM og ble senere europamester for U23. Men klubben var hemmet av fravær av ledelse og engasjement. Situasjonen er langt bedre nå. 

En stolt historie å ivareta for norsk fekting 

Njård fekting, har, som arvtager for Oslo fekteklub, en stolt historie som en av de eldste klubbene i norsk idrett, stiftet 1906! Siden 1960-tallet fektet mange av Norges ledende fektere her i Njårdhallen, blant annet Nils Koppang. I 2005 vedtok årsmøte i Oslo fekteklub å gå inn i sportsklubben Njård, for å få bedre vilkår og administrativ støtte. Alle fekterne, trenere og utstyr ble formelt flyttet og vi etablerte Njård fekting.  

Det ble bare en delvis suksess, tross gode sportslige resultater  for de fekterne som satset, så slet klubben med økonomi, lite engasjement og svak ledelse som lot konflikter råde.  Det var få foresatte som engasjerte seg, og klubben hadde verken leirer eller egne konkurranser. Uten aktiv profilering og rekruttering, var klubben og fekting nærmest en hemmelighet. Vi var usynlige. På mange måter ble klubben drevet av en aktiv og dedikert foreldregruppe.

I 2011, da mine barn hadde startet i Njård fekting, ble jeg spurt om jeg kunne ta vervet som styreleder. Det var smigrende, og jeg ante ikke hvilken stor jobb det skulle bli å komme til der vi er idag. Men det har vært moro og givende. Hva kan vi være stolte av? 

Utviklingen mellom 2011 og 2019  

Nå 8 år senere er Njård fekting suverent Norges ledende fekteklubb; økonomien er sterk og klubben er en drivkraft i norsk fekting; bidrar vesentlig til vår idretts utvikling i Norge. 

•    Inntektene har økt fra 400 000 kr til nærmere 2 mill.kr 

•    Antall medlemmer har steget fra 65 til ca. 400. 

•    Trenerressursene har ekspandert fra en trener til 3 årsverk høsten 2018. 

•    Klubben har tatt innover seg utviklingen i fekting internasjonalt og ansatt en ytterst profesjonell hovedtrener, franske Frederic Roqueta med en moderne fektefilosofi. 

•    Vi har en dyktig fektetrener i tidligere topputøver Fredrik Bakcer, og dedikerte assistenttrenere som har utviklet fekting i skolene i Oslo i aktivitetskoletiden. 

•    Fektesalen har blitt Norges best utrustede fektesal

•    Njård fekting arrangerer nå de mest populære og best besøkte fektekonkurranser i Norge. 

•    Vi tar mellom 8 og 15 medaljer i de fleste nasjonale stevner. Våre beste fektere er på toppen av rankinglistene

•    Klubben har ca 30-40% av de yngste fekterne i Norge, og nå har vi endelig en fast jentegruppe som konkurrerer.

•    Vi arrangerer den største fekteleiren i norsk fekting med 100 fektedager med full trening

•    Vi har fått en verdensmester i veteran (pluss sølv, bronse), og tatt utallige norgesmesterskap og noen nordiske medaljer. 

•    Vi har hentet inn 2 mill. kroner i støtte- og sponsormidler i denne perioden. 

Bildet under viser utviklingen i klubbens inntekter i perioden, fordelt på aktivitetsrelaterte og støtte/sponsormidler.   


Riktig visjon, engasjement, ny trener og profilering viktigst

I tillegg til at styret ble gjenreist som besluttende organ og min eget aktive bidrag til styrearbeidet og operativ gjennomføring, så var det 5 klare avgjørende forhold for at klubben fikk til en slik fantastisk utvikling. 

1.    En realistisk og god visjon. Vi klarte å skape en visjon om å bli en av de ledende fekteklubben i Norden som fikk bred tilslutning. Det var både realistisk, gitt kompetansen om fekting i klubben. De konkrete mål ble definert i en organisasjonsplan som ble vedtatt på årsmøtet i 2012, og senere oppdatert i 2016, når vi hadde nådd nesten alle målene fra 2012. 

2.    Engasjement fra mange, som har bidratt i denne perioden, foreldre som har engasjert seg i styret, i foreldregruppen, og bistått i våre arrangement. Flere aktive fektere har stått på i rekrutteringstiltak, og mange fektere har hatt mange treningstimer å satse og markere klubbens kompetanse. 

3.    Moderne drift og oppdatert fektefilosofi. Vi fikk inn en ny hovedtrener Frederic Roqueta med bred erfaring fra å drive fekteklubb, og med moderne og mer oppdaterte referanser for hva som kreves for både bredde og toppidrett. Han trakk inn det beste fra fransk og italiensk fekting, med en overvekt på det franske. Det profesjonelle ved vår satsing gav muligheter for å hente støtte og sponsorer. 

4.   Profilering og markedsføring. Fekting hadde vært en hemmelighet, og vi bestemte at nå skulle vår fantastiske idrett ut til folket. Vi investerte i brosjyrer, flagg, plakater, utviklet våre Facebooksider, og investerte i helt nytt system for nettsidene. Livet i klubben ble fortalt og markedsført via sosiale medier. Våre Facebooksider er nå de best besøkte av norske fekteklubber, med over 800 likes. Vi har profilert klubben med egne nye drakter og enhetlig logo og websider 

5.    Utviklet det sosiale. En klubb lever av den kvaliteten og opplevelsen hver fekter og deres familie får ved å komme til klubben hver uke. Vi mente at det var viktig å gjenreise det sosiale, og startet fekteleir og utviklet årsavslutningene og la stor vekt på felles reiser i forbindelse med konkurranser. Slik fikk mange nye venner og foreldre forstod hvor artig en har det i Njård fekting. 

Veien videre

Klubben har vedtatt i handlingsplanen å bidra til å utvikle norsk fekting. Våre representanter har engasjert seg i viktige verv i Norges Fekteforbund. Vi har forbedret og utviklet fektearrangement. For å sikre sikre flere midler og levendegjøre vår visjon med å bidra til utviklingen av norsk fekting, startet vi å tilby fekting på satellitter. Det har vært en stor suksess. 

Vi har i 2018 ekspandert fektetilbud til satellitter i Oslo Nord, Asker og Bærum til et område med 600 000 innbyggere. På et år har vi hatt ca 70 fektere på disse stedene. Vi tilbyr nå fekting på 8 lokasjoner mot bare en i 2011

Det aller viktigste blir uansett trivsel og vennskap 

Det vi er aller mest stolt av er at vi får uoppfordret positive trivselsmeldinger fra foresatte og fektere som nevner spesielt den åpne og inkluderende kultur. Det er plass til alle i klubben vår. "Sammen er vi best." Det er Njårds nye slagord og visjon. Vi skal etterleve den. Alle er velkommen til klubben for trivsel, venner og fekting, og uansett om dere fekter mest fordi fekting er hobby, idrett, youga, duell eller moro. 

Jeg ønsker alle lykke til og ser dere gjerne engasjert for Njård fekting. Kom på vårt årsmøte!


Takk for meg som styreleder! 

Oslo 23. februar 2018 
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline