Det er ikke dyrt å fekte. Inntektene klubben får inn via treningsavgift går til å dekke faste utgifter til leie av hall, lønn til trenere og investering i utstyr og vedlikehold.

For å fekte i Njård må en være medlem (betale for medlemskap) og betale treningsavgift.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår, mens treningsavgiften betales per semester. Medlemskap betales til Njård sentralt slik at en betaler bare for et medlemskap selv om en trener med forskjellige avdelinger i Njård.

MEDLEMSKAP - per kalenderår koster nå:

* under 25 år:/ Honnør: kr. 350
* over 25 år kr. 550
* familiemedlemskap kr. 700 (legg inn hele familen)

* støttemedlemskap kr. 100 (for dem som bare vil støtte klubben, men ikke trener)

I medlemskapet inngår forsikring i forbindelse med aktiviteter, og tilgang til anlegg og tjenester som sportsklubben Njård tilbyr. 

I tillegg må en betale TRENINGAVGIFT for tilbudet i Njård fekting 

 - For 2018 er det slik:

* Det gis 200 kr i rabatt for betaling senest 3 uker etter oppstart. 

* For familier med flere barn, gis det søskenmoderasjon på 350 kr fra barn nr. 2 . Se betalingsopsjoner når en melder seg på. 

* For dem som starter midt i semesteret vil det bli gitt mulighet for halv treningsavgift. 

FEKTING UTENFOR NJÅRDHALLEN 

Berg skole: 1800 kr, ved betaling etter 24. september 2000 kr, bortfaller rabatt på 200 kr bort 

Bærum i Gjønneshallen 1800 kr, ved betaling etter 24. september 2000 kr, bortfaller rabatt på 200 kr

Asker på Solvang skole: 1800 kr, ved betaling etter 24. september 2000 kr, bortfaller rabatt på 200 kr

FEKTING I NJÅRDHALLEN 

 

Njård Fekting har vedtatt følgende treningsavgifter for trening i Njårdhallen: 

Klubben tilbyr dem som starter senere i semesteret, rabattert treningsavgift, hvis det er plass. Sjekk med klubben. 


Pris per semester med rabatt Pris per semester
ved sen betaling

Kurs / nivå

Avgiftene reflekterer i stor grad klubbens kostnader for å gi tilbudet


Ordinær betaling senest 3 uker etter oppstart -> Rabatt 200 kr

Betaling uten rabatt når senere enn 3 uker etter oppstart

Skapleie
Det er mulig å leie skap. Spør hovedtrener. Ved å beholde nøkkel aksepterer man leie for ny periode.

300 kr

400 kr
Nybegynnere

Første året inkluderer treningsavgift lån av komplett fekteutstyr

2200 kr

2200 kr
Videregående
Det er fortsatt mulig å låne noe utstyr.
2200 kr 2400 kr
Avansert - bare fellestreninger
Det trenes to ganger i uken, og en får støtte fra trenere i konkurranser
2200 kr 2400 kr
Avansert - med leksjoner og konkurransestøtte
Det trenes to ganger i uken, men i tillegg får en tilbud om private leksjoner og støtte i konkurranser
3200 kr 3400 kr
Satsingsgrupper
Trener fire ganger i uken, og får private leksjoner og støtte i konkurranser
3200 kr 3400 kr
Elite / Veteran med leksjoner
Trener opptil fire ganger i uken, og får private leksjoner og støtte i konkurranser
3200 kr 3400 kr
Voksne / Fri Fekting / Nybegynnere / Veteran
Trener på fri fekting, 1-2 ganger i uken, og får private leksjoner og støtte i konkurranser fra tid til annen. Mulig å trene med elite på ad hoc basis etter avtale med hovedtrener.
2200 kr 2400 kr
Studenter / Dommere
Trener på fri fekting 1-2 ganger i uken og får private leksjoner og støtte i konkurranser fra tid til annen. Dommere får administrativ støtte til dommerkarriere.
700 kr 800 kr
Hva koster det å fekte i Njård?

For å fekte i Njård trenger en å betale for medlemskap, og det varer et helt kalenderår og treningsavgift for den aktiviteten en velger. Kostnader for dette fremkommer i tabellen.

Medlemskap

gjelder for et kalenderår, og er en forutsetning for å kunne drive aktivitet med tilbud fra Njård. Sportsklubben Njård hovedlag vedtar hva kostnaden for medlemskap skal være på generalforsamlingen hvert år. Tabellen til venstre viser oversikt over pris. Medlemskap gir forsikring for skader som skjer under organisert aktivitet med Njård Fekting og lisens i Norges Fekteforbund, som gjør det mulig å delta i konkurranser. Vi ønsker at så mange som mulig velger familiemedlemskap og registrerer alle familiemedlemmene.

Treningsavgiftene

gjelder for et semester ad gangen, vår- og høstsemesteret og er tilpasset etter hvor mye trenerressurser som kreves for de enkelte kurs. Klubben har vedtatt å gi rabatt på treningssavgiftene, for dem som betaler senest 3 uker etter oppstart av nytt semester. Men det forventes at alle betaler ved oppstart.

Normalt tilbus halv semesteravgift for dem som starter opp med trening midt i semesteret.

Nybegynnere får prøve et par ganger før det kreves betaling og medlemskap. De får også låne utstyr det første året. Velger de da å fortsette forventes at de kjøper noe utstyr selv; typisk; maske, kårde, to ledninger og jakke.

Dugnad

Klubben har ingen større dugnader for å skaffe inntekter nå. Det forventes imidlertid deltagelse fra foresatte og medlemmer i forbindelse med konkurranser som klubben arrangerer. Vi trenger loddgaver, bistand til å sette opp utstyr, styre caféen og eventuelle innkjøp blant annet. Konkurransene er viktig samlingssted for klubben.  

Levert av IdrettenOnline