Foreldregruppen


Klubben er helt avhengig av en aktiv foreldregruppe for å understøtte vår visjon om å være en av Nordens mest attraktive fekteklubber. Foreldrene trer inn med oppgaver der det ikke er naturlig at styret eller fektetrenerne tar ansvar. Det innebærer:

  1. Planlegge og organisere dugnader
  2. Bidra til det praktiske rundt deltagelse i konkurranser
  3. Foreslå og organisere sosiale tiltak som styrker samhold og loljalitet og skaper glede og trivsel
  4. Bistå i organisering og gjennomføring av leirer, samlinger og reiser
  5. Bistå med rekrutteringsprosesser
  6. Bistå med innkjøp av fekteutstyr
  7. Generelt være bindeledd mellom medlemmene, foreldre og klubbens ledelse.
  8. Gi råd til styret og forvalte felles utstyr


Medlemmene innviteres til å ta kontakt med Foreldregruppen når som helst!

Den ledes i dag av Ellen Vokes : Han treffer du på:

Epost: ellemargrete@hotmail.com

Telefon: 915 38 296

Fordeling av ansvar blant foreldre med i foreldregruppen.

TRIVSEL og KULTUR
Overordnet ansvar for foreldregruppen og ansvar for å utvikle trivsel. Viktig å utvikle god kultur, verdier og holdninger. 
Ellen Vokes, 
DUGNADER
Mål er å organisere minst 4 dugnader per år, to konkurranser og to andre for å sikre inntekter. Det er to typer dugnader; 1 ifm med konkurranser 2. andre dugnader (løypevakt under Holmenkollstafetten
Frederic Grosse
Siri Mette Amble
REISER og KONKURRANSER
Mål er å planlegge, bistå og gjennomføre reiser ifm sportslige konkurranser for klubben, både i Norge og Internasjonalt. Bistå medlemmene med å skaffe riktig utstyr. 

Stig Dahlbo, Ellen Vokes,
SOSIAL
Mål er å organisere sosiale events som bygger samhold, vennskap og trivsel for alle i klubben med foresatte. I tillegg gis råd til klubben om fasiliteter og tilbud er gode og tilpasset klubbens behov.
Ellen Vokes
LEIR / TRENINGSAMLINGER
Mål er å organisere leirer, hvorav minst en sommerleir som bygger sportslig kompetanse og samhold i klubben. Treningssamlinger kan også tilbys i ferier.
Janne Von Koss Torkildsen

Lene Selinger

Thomas Kersten

REKRUTTERING
Mål er å understøtte klubbens aktivitet med å profilere og rekruttere nye fektere med tilstedeværelse i offentlige sammenheng.

Frederic Grosse

BISTÅ MED FORVALTNING OG BESTILLING AV UTSTYR
Mål er å bistå medlemmene med å bestille det utstyret de trenger og vurdere hvorvidt klubben har tilpasset utstyr, og gi råd til styret om innkjøp og forvaltning av utstyr

Frederic Grosse


Levert av IdrettenOnline