NA

Njård fektings tilbud for ungdom, går gjennom flere trinn; 12 - 14 år (Videregående / Avansert ), 15 -16 år (Avansert/Satsingsgruppe) og 17 - 19 år (Satsingsgruppe / Elite). 

I alle disse årsklassene er fokus på å lære å trene fekting, kombinere teknikk, fysikk og mental trening, samhold, disiplin og fekteregler. Vi vektlegger trivsel og samhold i alle sammenhenger.

-> Videregående og nybegynneres lærer avanserte fekteteknikker og å beherske de grunnleggende med presisjon. Her introduseres fokus på fysisk styrke, mental styrke og større bevissthet om teknikk, distansestyring, provokasjon og annen intensjon, halvbevegelser og kamptaktikk.

-> Avansert gruppe hvor fokus vris fra å lære å trene til å lære å konkurrere. I avansert gruppe trener fekterne på å beherske alle sider av fekting, og disse prøves ut i noen konkurranser. Fekterne lærer de mest avanserte fekteteknikker med fokus på å kunne skape provokasjoner, gjøre finter og falske angrep, lese motstander og bruke distanse til å styre kampen. Det legges planer for fysisk utvikling som er viktig i fekting. Fekterne trener på evne til å kombinere flere ferdigheter og styre distanse. En utprøver ting og lærer gode forberedelser og gjennomføring i konkurranser.

I klassen 15 - 16 år kan noen velge å satse og konkurrere i aktivt i norske, nordiske og europeiske stevner. De går over til satsingsgruppen.


->Satsingsgruppen Denne gruppen har et forpliktende treningsprogram med leksjoner, deltagelse i konkurranser og treningsøkter utenom fektesalen. Her former vi morgendagens toppfektere. De trener for å vinne i konkurranser. Det trenes på alle ferdigheter som er nødvendige for å kunne oppnå medaljer. Tidlig i sesongen presenteres sesongplan med utvalgte konkurranser og treningsfaser, detaljerte treningsplaner og aktiviteter. Fekterne har direkte og individuell kontakt med hovedtrener. Fekterne skal leverere på fysisk program for hurtighet, styrke og utholdenhet, vinnermentalitet og taktiske ferdigheter. Det forventes at utøverne viser eksemplarisk oppførsel og til å inspirere andre og styrke klubbfølelse.
Levert av IdrettenOnline