Foreldrevett i Njård Fekting

Klubben ønsker aktive foreldre som bidrar positivt til at klubben kan nå sine målsettinger. Vi trenger aktive foreldre som ønsker å ta medansvar. Et fint sted å begynne er å være med i foreldregruppen (ta kontakt med øyvind.heiervang@gmail.com, telefon; 924 56 160) og ønsker man å ta mere ansvar, bli med i styret. Det forventes at foreldre deltar også på 2-3 dugnader per år. Følg med på nyhetsbrev og kalender om alt det spennende som skjer i klubben.

Klubbens vedtok i sin organisasjonsplan i 2012 følgende retningslinjer for foreldre og foresatte:

  • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Sportsklubben Njård, men er du med følger du våre regler
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  • Lær barna folkeskikk, kom i tide og respekter andre fektere og utstyr. Gå foran som et godt eksempel
  • Lær barna å tåle både medgang og motgang
  • Motiver barna til å være positive på trening
  • Vis god sportsånd og respekt for andre.
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!
Levert av IdrettenOnline