Lisenser

Alle som er medlem i Njård Fekting får gjennom medlemskapet lisens til å fekte i Norge hos Norges Fekteforbund. Lisensen gjelder for kalenderåret, og gir både forsikring og anledning til å delta på konkurranser i Norge. Norsk fektelisens kreves for alle aktive utøvere, tillitsvalgte i klubbene og for deltagelse på nasjonale konkurranser. Norsk fektelisens kreves også for at FIE lisens skal kunne kjøpes gjennom NF. De som har NF-lisens, har gyldig lisens til utgangen av 2016.
For å fekte internasjonalt må fekterne i tillegg betale selv lisenser til de internasjonale fekteforbundene; det internasjonale fekteforbundet FIE, og til det europeiske fekteforbundet EFC.
For å fekte på Junior og senior World Cup/ World Cup Satellite (som Oslo Cup) VM og EM, trenger fekteren en FIE lisens.
For å kunne fekte i Europa Cup for kadetter og U23 trenger fekteren en EFC lisens. Avhengig av når man skal fekte bør dette gjøres og innen 15.september for å kunne melde seg på aktuelle stevner. Lisenser her følger fektesesongen.


Fektere som ønsker å delta i internasjonale stevner må betale inn direkte til Norges Fekteforbund til NF konto:7874.06.58521

Riktig beløp er :

-400 kr FIE+EFC lisens,
-250 kr bare FIE lisens,
MED NAVN OG MERKNAD «FIE, (ECC), (FIE og ECC) LISENS 2016/17»


Bilder fra EM i Polen 2016. Deltagelse krever EFC lisens

Levert av IdrettenOnline