Det er ikke dyrt å fekte. Inntektene klubben får inn via treningsavgift går til å dekke faste utgifter til leie av hall, lønn til trenere og investering i utstyr og vedlikehold.

For å fekte i Njård må en være medlem (betale for medlemskap) og betale treningsavgift.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår, mens treningsavgiften betales per semester. Medlemskap betales til Njård sentralt slik at en betaler bare for et medlemskap selv om en trener med forskjellige avdelinger i Njård.

MEDLEMSKAP - per kalenderår koster nå:

* under 25 år:/ Honnør: kr. 350
* over 25 år kr. 550
* familiemedlemskap kr. 700 (legg inn hele familen, selv om de ikke skal fekte)

* støttemedlemskap kr. 100 (for dem som ikke trener regelmessig, men vil være medlem)

I medlemskapet inngår forsikring i forbindelse med aktiviteter, og tilgang til anlegg og tjenester som sportsklubben Njård tilbyr. 

I tillegg må en betale TRENINGAVGIFT for tilbudet i Njård fekting 

 - For 2019 har styret i Njård fekting vedtatt følgende treningsavgifter og nytt medlemsoppfølgingsystem:

*Hvert medlem som melder seg på et kurs eller har vært medlem tidligere vil få invitasjon til neste sesong. Ved påmelding vil vårt nye medlemssystem sende påminnelser med faste intervaller om å betale treningsavgift. Ved sen betaling kan styret vedta nye påminnelser med administrasjonsgebyr, men vi satser på at våre medlemmer faktisk betaler så tidlig som mulig. 

* For familier med flere barn, gis det søskenmoderasjon på 200 kr per barn når de har to eller flere barn på samme semester.

* For dem som starter midt i semesteret vil det bli gitt mulighet for halv treningsavgift. 

FEKTING UTENFOR NJÅRDHALLEN 

Treningsavgift for nybegynnere og videregående: 

Berg skole: 2000 kr

Bærum i Gjønneshallen 2000 kr

Asker på Solvang skole: 2000 kr 

FEKTING I NJÅRDHALLEN 

 

Njård Fekting har vedtatt følgende treningsavgifter for trening i Njårdhallen: 

Klubben tilbyr dem som starter senere i semesteret, rabattert treningsavgift, hvis det er plass. Sjekk med klubben. 


Pris per semester med rabatt
Ved sen betaling

Kurs / nivå

Avgiftene reflekterer i stor grad klubbens kostnader for å gi tilbudet

Treningsavgift og skapleie

kan styret vedta å innføre administrasjons-gebyr

Skapleie
Det er mulig å leie skap. Spør hovedtrener. Ved å beholde nøkkel aksepterer man leie for ny periode.

300 kr
+ adm. gebyr
Nybegynnere

Første året inkluderer treningsavgift lån av komplett fekteutstyr

2200 kr

+ adm. gebyr
Videregående - en dag 
Det er fortsatt mulig å låne noe utstyr.
2200 kr + adm. gebyr
Avansert / Videregående -
Det trenes opptil tre ganger i uken, og en får støtte fra trenere i konkurranser
2500 kr + adm. gebyr
Avansert - med leksjoner og konkurransestøtte
Det trenes så mange ganger i uken som ønsket, men i tillegg får en tilbud om private leksjoner og støtte i konkurranser
3200 kr + adm. gebyr
Satsingsgruppe
Trener fire ganger i uken, og får private leksjoner og støtte i konkurranser
3200 kr + adm.gebyr
Elite / Veteran med leksjoner
Trener opptil fire ganger i uken, og får private leksjoner og støtte i konkurranser
3200 kr + adm.gebyr
Voksne / Fri Fekting / Nybegynnere / Veteran
Trener på fri fekting, 1-2 ganger i uken, og får private leksjoner og støtte i konkurranser fra tid til annen. Mulig å trene med elite på ad hoc basis etter avtale med hovedtrener.
2200 kr + adm.gebyr
Studenter / Dommere / Gjestefektere
Trener på fri fekting 1-2 ganger i uken og får private leksjoner og støtte i konkurranser fra tid til annen. Dommere får administrativ støtte til dommerkarriere.
700 kr + adm.gebyr
Hva koster det å fekte i Njård?

For å fekte i Njård trenger en å betale for medlemskap, og det varer et helt kalenderår og treningsavgift for den aktiviteten en velger. Kostnader for dette fremkommer i tabellen.

Medlemskap

gjelder for et kalenderår, og er en forutsetning for å kunne drive aktivitet med tilbud fra Njård. Sportsklubben Njård hovedlag vedtar hva kostnaden for medlemskap skal være på generalforsamlingen hvert år. Tabellen til venstre viser oversikt over pris. Medlemskap gir forsikring for skader som skjer under organisert aktivitet med Njård Fekting og lisens i Norges Fekteforbund, som gjør det mulig å delta i konkurranser. Vi ønsker at så mange som mulig velger familiemedlemskap og registrerer alle familiemedlemmene.

Treningsavgiftene

gjelder for et semester ad gangen, vår- og høstsemesteret og er tilpasset etter hvor mye trenerressurser som kreves for de enkelte kurs. Klubben har vedtatt å gi rabatt på treningssavgiftene, for dem som betaler senest 3 uker etter oppstart av nytt semester. Men det forventes at alle betaler ved oppstart.

Normalt tilbus halv semesteravgift for dem som starter opp med trening midt i semesteret.

Nybegynnere får prøve et par ganger før det kreves betaling og medlemskap. De får også låne utstyr det første året. Velger de da å fortsette forventes at de kjøper noe utstyr selv; typisk; maske, kårde, to ledninger og jakke.

Dugnad

Klubben har ingen større dugnader for å skaffe inntekter nå. Det forventes imidlertid deltagelse fra foresatte og medlemmer i forbindelse med konkurranser som klubben arrangerer. Vi trenger loddgaver, bistand til å sette opp utstyr, styre caféen og eventuelle innkjøp blant annet. Konkurransene er viktig samlingssted for klubben.  

Levert av IdrettenOnline