Foreldregruppen


Klubben er helt avhengig av en aktiv foreldregruppe for å understøtte vår visjon om å være en av Nordens mest attraktive fekteklubber. Foreldrene trer inn med oppgaver der det ikke er naturlig at styret eller fektetrenerne tar ansvar. Det innebærer:

Medlemmene inviteres til å ta kontakt med Foreldregruppen når som helst!

Den ledes i dag av Ellen Vokes : Epost: ellemargrete@hotmail.com Telefon: 915 38 296

Foreldregruppen består av: Ellen Vokes,  Frederic Grosse, Kari Heggemsnes, Tomas Kersten, Siri Mette Amble. Flere foreldre kan bli med i gruppen fortløpende, ved henvendelse til Ellen. 

Foreldregruppen ønsker å bidra til at vi har et hyggelig og aktivt klubbmiljø. Foreldrene bistår og supplerer styret og fektetrenere for å avvikle både sosiale og sportslige aktiviteter. Foreldregruppen selv fordeler oppgaver mellom medlemmene. For tiden har de vedtatt følgende fordeling av oppgaver. 

Oppgaver i foreldregruppen:

TRIVSEL og KULTUR
Overordnet ansvar for foreldregruppen og ansvar for å utvikle trivsel. Viktig å utvikle god kultur, verdier og holdninger. 
Ellen Vokes og hele foreldregruppen
DUGNADER
Mål er å organisere minst to interne dugnader pr. år i forbindelse med klubbens konkurranser
Frederic og Kari i samråd med stevneledelse og ansvarlig i styret
 
REISER og KONKURRANSER

Planlegge, bistå og gjennomføre reiser i forbindelse med konkurranser, både i Norge og internasjonalt.  


Stig Dahlbo, Ellen Vokes, 
SOSIAL
Mål er å organisere sosiale treff som bygger samhold, vennskap og trivsel på tvers av klubben. Klubb konkurranser, sommeravslutninger med mer.
Ellen & Janne i samråd med trenere/ansvarlig i styret.
LEIR / TRENINGSAMLINGER 
Planlegge leirer og samlinger i klubbens regi i samarbeid med trenerne. Stavern, evt. høst-/vinterferie.  
Janne og Thomas i samråd med trenere
BISTÅ MED FORVALTNING OG BESTILLING AV UTSTYR
Mål er å bistå medlemmene med å bestille det utstyret de trenger og vurdere hvorvidt klubben har tilpasset utstyr, og gi råd til styret om innkjøp og forvaltning av utstyr
Frederic Grosse
Levert av IdrettenOnline