Avance Gas - Njård Fektings hovedsponsor


Njård Fekting er veldig stolt av å ha Avance Gas som hovedsponsor. Avance Gas er et profesjonelt og internasjonalt selskap som er børsnotert og et av de ledende i verden som besørger transport av våtgasser på verdens hav.


Avance Gas har gjennom sponsoravtalen rett til å profilere selskapets virksomhet ved å benytte Njård Fekting klubbens ledende fektere i dets markedsføring. Avance Gas ønsker gjennom avtalen å profilere seg som en aktiv støttespiller for elitefekterne og for Njård fekting, samt styrke dets merkevare og profil i samsvar med de sunne og sterke verdiene Njård fekting står for.


Gjennom denne avtalen har Avance Gas rett til å profilere seg på mange måter gjennom Njård Fektings aktiviteter, på konkurransedrakter og i klubbens lokaler, samt på hjemmesidene.


Njård Fekting er veldig stolt av å ha Avance Gas som hovedsponsor.