Viktige datoer for Njård fremover - Notér!

Klubben har følgende viktige datoer for kommende semester. Vi ber alle i klubben om å sette av i kalender for å være med! Følg med under "Arrangementer" på våre Facebookside og under "Kalender" på vår hjemmeside for detaljer.


Her kommer viktige datoer for klubbens aktiviteter i 2018. Sett av viktige datoer nå: Vi kommer til å trenger dere: 

- 21-21. april - Njård arrangerer Senior NM
- 5. mai Dugnad Holmenkollstafetten 
- 6 -7. oktober - Njård arrangerer nordisk for junior og kadett i Ekeberghallen 

Supert om dere kan også komme på åpen dag 6. januar for å få med flere medlemmer. Ta kontakt med venner og bekjente. Dere er våre beste ambassadører. 

Det har vært et hektisk og spennende år og klubben ønsker alle en god jul og et godt nyttår. Neste uke er siste treningsuke før jul. Benytt anledning til å snakke med trenere om neste år.
Njård Fekting holder kurs som følger skoleruten i Oslo kommune: 

Treningsavgiften dekker trening i denne perioden. 
https://www.oslo.kommune.no/sk...

Elite og satsingsgruppen trener også i feriene. Klubben vurderer å tilby egne arrangementer i vinter-, påske- og høstferie som tilleggstilbud. 

Alle viktige arrangement annonseres enten på våre hjemmesider eller på våre Facebooksider under arrangementer. 

Se her ! https://www.facebook.com/pg/nj...

De viktige datoene er !   

1) Åpen Dag for alle - Lørdag 6. januar fra kl. 12 - 16 
Klubben åpner fektesalen for alle. Trenere og styret er tilstede. Alle medlemmene kan ta med venner og bekjente og prøve fekting. Det er en glimrende anledning til å få med dine beste venner til å fekte! 
Det serveres kjeks og saft. Foresatte kan komme og prate med trener. 

2) Foreldregruppe - åpent møte Lørdag 6. januar kl. 13 - 14 - Møterommet 
Njård fekting trenger engasjerte foresatte. Foreldregruppen har en viktig rolle med å organisere sosiale event, sørge for god trivsel og holde en god dialog med klubben og trenerne. Vi søker noen som kan være med i foreldregruppen. Kom innom møterommet, mens ditt barn fekter. 

3) Oppstart nye fektekurs fra Mandag 8. januar 2018! 
Njård Fekting tar imot nye fektere fra våren 2018. Vi starter 5 nybegynnerkurs i alle aldre, fra 6 -8 år til voksne nybegynnere. Se oversikt over treningsoppsett under. Alle kan komme og prøve et par ganger. Ta med venn eller søsken!

Njård Fekting har vedtatt følgende treningstider for våren 2018.

Alle kan trene flere ganger i uken. Se detaljer under.
Vi innfører søskenmoderasjon. Barn i samme familie får 500 kr i rabatt
Treningsavgiften går opp med 200 kr. Det er første gangen denne øker siden 2011, og begrunnes med flere treningsmuligheter og at vi tilbyr enda flere trenerressurser.

Det er  ellers få endringer. Det er mulig å melde seg på kursene allerede nå her: Påmelding til kur

Kursene i 2018  starter opp :  Men det er lurt å sikre seg plass tidlig
Den eneste måten å sikre seg plass på er å velge kurs og betale.  Se treningsoppsettet og veiledning under. Nytt av i år er at det er flere treningsmuligheter for alle. Nybegynnere kan trene både mandag, tirsdag og torsdag, og videregående (også de som går onsdager kl. 17- 18) kan trene hver dag mellom kl. 18.00 - 19.30

4) Årsmøte Njård Fekting - Onsdag 14. februar 2018 - Klubbhuset 
Dette er medlemmenes årsmøte og er viktig for å velge styre, og andre tillittsvalgte. Styret legger frem årsberetning, budsjett og fremtidige planer. For å sikre et godt klubbdemokrati oppfordres alle foresatte over 15 år å delta! 

5) Vinterfekting - treningssamling i vinterferien, åpent for eksterne Mandag 19. februar - Fredag 23. februar 
Klubben tilbyr åpen treningsleir på fektesalen i Vinterferien, også for dem som ikke er medlem. Dette blir et tilleggstilbud utover det som dekkes i treningsavgiften. Leiren gir stor mulighet for stor fremgang på kort tid for yngre fektere, og vil foregå mellom kl. 9.00 - 16.00 hver dag. Det serveres lunsj. Invitasjon kommer senere.

6) Vårstøtet - lørdag og søndag 10 - 11. mars 2018 
Njård fekting arrangerer et fektestevne for de yngste nede i fektesalen. Det er et uformelt stevne og fint for nybegynnere og videregående. Følg med og meld barna på i tide. 

7)  NM for junior og kadett 17 - 18. mars 2018 - Njård Fekting er bare deltager her. Dette er årets viktigste konkurranse for de som satser. Arrangementet er i Bergen. 

8) NM for senior og veteran 21 - 22. april 2018 
- NJÅRD FEKTINGS EGET STEVNE - SETT AV DATO - VI ARRANGERER stevnet i Njårdhallen. Som ved Vinterstøtet vil vi trenge alle medlemmene, foresatte og fektere for å sikre et supert arrangement. 

9) Dugnad Holmenkollstafetten - 5. mai 2018 
Viktig dato for klubben. Det er obligatorisk dugnad for alle over 18 år. Sett av dato allerede nå. 

10) Sommeravslutning - Torsdag 14. juni 2018 
Vi inviterer alle medlemmene til å ta med noe mat til fektesalen, for tale, oppvisning, samvær og samtale med trenere og ledelse. Klubben planlegger noe underholdning og utdelinger også. Sett dato av allerede nå 

11) Sommerleir på Stavern 13 - 17. august 2018 
Njård fektings suksessfulle sommerleir arrangeres siste uke før skolestart i Oslo. Sommerleiren er en del av treningsopplegget for alle som satser. I tillegg er det en super fin leir for de yngste. Alle trenere er samlet over hele uken for å utvikle fekternes fekteferdigheter. Leiren er inne på Fredriksvern Verf, et fantastisk nydelig sted ved sjøen i trygge og historiske omgivelser. Invitasjon til påmelding kommer på våren. Vi tilbyr fullpensjon. 

Se mer om stedet: 
https://www.forsvarsbygg.no/no...

12) Foreldrebesøk på sommerleir på Stavern torsdag 16. august 2018 
Foreldre inviteres til å besøke sommerleiren torsdag 16. august på kvelden. Denne kvelden organiseres et rebusløp og aktiviteter for barna, og sosial for foreldre. 
Bestill selv og ta en tur innom. Det er tradisjonelt 10 - 15 foreldre hvert år som kommer! Legg ferien innom her,  bestill rom selv og ta med barna hjem selv på fredagen. 
Velkommen  
http://www.visitstavern.no/JKO
https://www.forsvarsbygg.no/no...
I tillegg vil vi invitere til noen handlekvelder for å bestille fekteutstyr og sportsklær. Følg med! 

13) Nordisk i fekting for junior, kadett - 6- 7. oktober - Arrangør Njård fekting i Ekeberghallen 
Svært viktig for alle. Norge har ansvaret for å organisere nordisk for første gang på mange år. 

14) Vinterstøtet - midten av november 2018  - Arrangør: Njård fekting.  

Dette er vårt eget stevne som har blitt svært populært, og som vi arrangerer i Njårdhallen. 

Denne meldingen vil bli sendt igjen over nyttår. Ha en fin jul! 

Med vennlig hilsen 
Njård Fekting 


Lenke til kommende arrangementer med Njård Fekting (Facebook)Levert av IdrettenOnline