Vår fektesal:


Njård Fekting holder til i kjelleren i Njårdhallen. Siden 2013, har sportsklubben Njård sammen med Njård Fekting investert mye i salen.

Fektesalen har 8 fulle pister med komplett utstyr og aluminiumspister. Gulv og pister ble sommeren 2021 oppgradert. Dette er et skadeforebyggende og mer behagelig å fekte på. Det er også tidligere investert mye i nytt ventilasjonsanlegg, lyddemping og speil.  
Garderober er pusset opp, og det er investert i moderne skap for sikker lagring av fekteutstyr. 


Njårdhallen, den store tennishallen, anvendes ved større arrangement. Njård Fekting organiserer normalt 2-3 større fektestevner her hvert år. Vinterstøtet som er et fast rankingstevne finner sted i Njårdhallen også, hver høst. Vårstøtet er et fast stevne som inngår i Ungdomsserien.