Om barnefekting 8-12 år


På alle kursene legges det stor vekt på lek, trivsel og idrettsglede. De skal få lov til å prøve og feile, men også å utfordre seg selv og andre. Vi er opptatt av at alle skal bli så gode som de selv ønsker og at det skal være plass til alle. Sammen blir vi best!

Nybegynner kurs: Målet er at barna lærer de grunnleggende fektebevegelsene, koordinasjon, konsentrasjon og smidighet. Øvelser og målrettet aktivitet for å utvikle basisferdigheter er også en viktig del av kurset. 

Njårdhallen: tirsdag eller torsdag. Utstyr lånes av klubben. 

Videregående kurs: Målet er mer fokus på tekniske øvelser og benarbeid. Videreutvikle basisferdighetene og finmotorikken. Også på dette kurset legges det vekt på lek, trivsel og på idrettsglede. Vi tilrettelegger aktiviteter, slik at barna opplever mestringsfølelse og får motivasjon til å fekte videre.  

Njårdhallen; mandag og onsdag. Det er her forventet at man har eget utstyr.

Avansert kurs: Man kan ikke melde seg på avansert kurset, opptak til denne gruppen gjøres i samråd med trenerne. Kurset er for fektere som vil trene flere ganger i uken og ønsker å starte med konkurranse. Her kreves det mer innsats, på dette kurset trener man 3 ganger i uken. Det blir mer fokus på teknikk, styrke og frifekting. Treningen tilpasses barnas alder og fekting skal fremdeles være kult og gøy. 

Njårdhallen; mandag, tirsdag og torsdag. 

Njård Fekting følger Norges Fekteforbunds retningslinjer for barneidrett og hvordan barn skal trene.