Fekting - mer enn en idrett!


Fekting er verdens raskeste sport. Her måles differansene i 20delssekunder.
Fekting er en kampsport med blanke våpen og med godt beskyttelsesutstyr på en innendørs bane kalt piste. Den som treffer motstanderen først med en margin på en tyvedelssekund eller mer får poeng (støt). Internasjonalt fektes det i tre våpen; florett, sabel og kårde.

Det er fekting med kårde, hvor hele kroppen teller som trefflate, som praktiseres hovedsakelig i Norge. Fekting er en trygg idrett med veldig få skader.
Det er en morsom kampsport med tradisjoner langt tilbake til middelalderen hvor dueller stod om makt og ære.

Fekting utvikler konsentrasjon- og reaksjonsevne, mental styrke, kroppskontroll, taktikk, styrke, spenst og kondisjon. Med fekting utvikler utøveren tilstedeværelse i øyeblikket. Fekting passer like bra for jenter som for gutter da kraft ikke avgjørende, men snarere smidighet, hurtighet og tilstedeværelse i sekundet.

Fekting utvikler grunnferdigheter for andre idretter og det hele menneske med mange fordeler i det daglige liv. Fekting er miks av kampsport, sjakk og yoga.

Fekting utvikler også disiplin og respekt. Det er strenge regler for oppførsel og en kultur for verdighet og høflighet.

Njård og norske fektere har også hevdet seg meget bra internasjonalt i fekting.