Vår fektesal:


Njård Fekting holder til i kjelleren i Njårdhallen. Siden 2013, har sportsklubben Njård sammen med Njård Fekting investert mye i salen.

Fektesalen har 8 fulle pister med komplett utstyr og aluminiumspister. Det er investert mye i nytt ventilasjonsanlegg, lyddemping og speil.
Garderrober er pusset opp, og det er investert i moderne skap for sikker lagring av fekteutstyr.


Njårdhallen, den store tennishallen, anvendes ved større arrangement. Njård Fekting organiserer normalt 2-3 større fektestevner her hvert år. Vinterstøtet som er et fast rankingstevne finner sted i Njårdhallen også, hver høst. Vårstøtet organiseres fra tid til annen her i mai-juni.Levert av IdrettenOnline