Norges best utrustede fektesal


Njård Fekting har holdt til i kjelleren i Njårdhallen siden tidlig på 60-tallet, da klubben het Oslo fekteklub. Siden den gang, og særlig de siden 2013, har sportsklubben Njård sammen med Njård Fekting investert mye.

Fektesalen er nå Norges største ( ca 300 kvm) og best utrustede fektsal med 8 fulle pister med komplett utstyr og aluminiumspister. Det er investert mye i nytt ventilasjonsanlegg, lyddemping og speil som skal tåle noe. Pistene er fordelt på 18,7m * 14,7m og er av aluminium. Det er 36 skap for fekternes utstyr; og egne skap for klubbens utstyr; fekteklær, masker, kårder og ledninger.
Garderrober er pusset opp, og det er investert i moderne skap for sikker lagring av fekteutstyr.


Njårdhallen, den store tennishallen, anvendes ved større arrangement. Njård Fekting organiserer normalt 2-3 større fektestevner her hvert år. I 2015 organiserte vi NM for barn og ungdom, i 2016 ble NM for senior og veteran lagt til Njårdhallen, og i 2017 vil NM for barn og ungdom organiseres her på nytt. Vinterstøtet som er et fast rankingstevne finner sted i Njårdhallen også, hver høst. Vårstøtet organiseres fra tid til annen her i mai-juni.


Levert av IdrettenOnline