Årsmøte i Njård fekting - 27. februar 2019

Postet av Njård den 9. Feb 2019

Kjære medlemmer, 

Det innkalles herved til årsmøte i Njård Fekting* for klubbens medlemmer. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Se regler på www.njard.no om hvem som kan delta.

* Njård fekting er en avdeling i sportsklubben Njård. 

Tid og sted:

 

Onsdag 27. februar 2018 kl.18.00 på fektesalen i Njårdhallen 


Agenda: 

1.  Konstituering 

2.  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.  Valg av møteleder

     Valg av referent

     Valg av representanter til å undertegne protokoll   

4.  Årsmelding 2018

5.  Regnskap 2018

6.  Budsjett 2018

7. Valg

Styret      

Valg av leder og nestleder, Valg av styremedlemmer, valg av vararepresentanter 

Valgkomité

Kompensasjonskomité

8.  Innkomne saker 


Klubben oppfordrer alle medlemmene (må våre 15 år og vært medlem i en måned) til å komme ! 


mvh

Njård FektingKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.