Årsmøte i Njård Fekting - 1. mars 2017 kl. 18 - på Klubbhuset

Postet av Njård den 17. Feb 2017

Kjære medlemmer;


Herved innkalles medlemmer til Njård Fekting sitt årsmøte 2017. Se innkalling nederst på siden.

Onsdag 1. mars 2017 - kl. 18.00

Årsmøte er vårt høyeste organ. Vi praktiserer den samme praksis som for hovedlaget.

Se på nærmere om regler i Njårds lover på våre hjemmesider.


Alle Njård Fektings medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Njård i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det er ikke mulig å gi fullmakt.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Velkommen

Innkalling årsmøte Njård fekting - 1.mars 2017 - klubbhuset.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.