Junior NM Avlyst - tiltak for å redusere fare for spredning av Covid-19 virus

Postet av Njård den 11. Mar 2020

På grunn av koronaviruset utsettes JNM og landsstevnet som var planlagt gjennomført i Njårdhallen 21. og 22. mars. 


Spredning av Covid-19 / koronavirus har allerede en rekke alvorlige konsekvenser i samfunnet. Norges Fekteforbund har vært tydelige på at vi følger de rådene og retningslinjene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. 


Dette gjelder også de nye retningslinjene og innstrammingene som kom nå har kommet. Folkehelseinstituttet gikk tirsdag ettermiddag ut med en anbefaling om å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.


Utsettes på ubestemt tid

Selv om det planlagte NM-arrangementet og landsstevnet i fekting hos Njård 21. og 22. mars ikke overstiger det antallet deltakere som per i dag medfører automatisk avlysning, vurders allikevel risikoen for smitte i et tett innendørsarrangement, og kravene til en skjerpet beredskap og smitteverntiltak dithen at Njård og Norges Fekteforbund har valgt å utsette arrangementet inntil videre. Hvor lenge, avhenger av hvor lenge Koronaviruset vil utgjøre en helserisiko.


Vi beklager at det har blitt sånn, men hensynet til liv og helse må gå foran andre hensyn i denne situasjonen.


Følg rådene fra helsemyndighetene

For å begrense spredningen ber vi alle, både de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å holde seg orientert og følge rådene som gir av helsemyndighetene.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.